REGMAR

Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD i Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) ("Awardit"), Nordens ledande operatör av lojalitetsprogram, genomför ett VD-byte där Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD per den 1 januari 2020.

Styrelsen i Awardit har idag beslutat att utnämna Henrik Olander till VD. Henrik arbetar för närvarande som vice VD och har lett det operativa arbetet i Awardit sedan november 2018. Dessförinnan var Henrik VD i Crossroads Loyalty Solutions AB, ett bolag han där han bidrog till att framgångsrikt utveckla såväl omsättning som lönsamhet fram till dess att bolaget förvärvades av Awardit hösten 2018.

Niklas Lundqvist kommer fortsätta att arbeta inom Awardit, huvudsakligen i rollen som ansvarig för bolagets fortsatta förvärvsstrategi och den strategiska affärsutvecklingen. Niklas kommer även fortsatt att vara engagerad i och stötta ledningen i frågor rörande investerarrelationer.

"Detta är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Niklas har drivit bolaget mycket framgångsrikt under lång tid, och att Henrik nu tar över handlar om att optimera vår laguppställning och kompetens för att säkerställa leveransen av vår tillväxt- och förvärvsstrategi, och fortsatt leverera värde till våra aktieägare. Henriks erfarenhet av ledarskap och försäljning inom vår sektor gör honom till en självklar drivande kraft på bolagets fortsatta utvecklingsresa. Vi är glada över att kunna välkomna Henrik som VD." säger Samir Taha, styrelseordförande Awardit.

Awardit listades för två år sedan i syfte att realisera en förvärvsstrategi och sedan dess har det gått mycket fort framåt, bolaget är nu störst inom branschen och den enda heltäckande leverantören av lojalitetsprogram i Norden. Bolagets ambition är nu att bli en av de ledande operatörerna av lojalitetsprogram i Europa.

"Awardit 2020 är ett helt annat bolag än för bara två till tre år sedan och att nu få vara en del av att bygga bolaget vidare utifrån den plattform Niklas varit en stor del av att ha etablerat känns oerhört spännande. Awardit har på bara två år förvärvat sex bolag. Integrationen av bolagen och realiseringen av synergieffekterna är något jag arbetat hårt med under det gångna året. Vi har stora, drivna och kompetenta kunder vilket är en ständigt närvarande drivkraft för oss. Jag ser fram emot att vidareutveckla våra kundrelationer och vårt produkterbjudande tillsammans med våra medarbetare och jag ser med stor tillförsikt på framtiden för Awardit." säger Henrik Olander, tillträdande VD Awardit.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
Mobil: 0704-82 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl 16:55.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB