Förslag till ny styrelseledamot i Awardit

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Awardit AB, föreslår att årsstämman väljer in Petter Sehlin som femte styrelseledamot i Awardit AB.

I kallelsen till årsstämman föreslås att antalet styrelseledamöter i Awardit utökas från fyra till fem och att ett närmare förslag kommer att kommuniceras före årsstämman. Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Awardit, föreslår att Petter Sehlin väljs in som en ny femte ledamot. Petter kommer att tillföra bolaget teknisk och affärsmässig kompetens inom blockchain och kryptovalutor. Petter har mångårig erfarenhet från IT-området och digital handel, dels som entreprenör men också som anställd i ledande befattningar på bland annat Tradera och eBay. Han är sedan tidigare aktiv som rådgivare i ett flertal blockchain-baserade verksamheter, med särskilt fokus på teknisk implementation och utveckling av tokenbaserade affärsmodeller. Petter har också lång erfarenhet i rollen som affärsängel och som medlem i flera internationella investeringskommittéer.

"Vi är glada över kunna presentera Petter Sehlin som kandidat till styrelsen. Petter är entreprenör och har stor erfarenhet av blockchain och kryptovalutor och inte minst ett stort internationellt nätverk inom området. Detta blir särskilt värdefullt om vi går vidare med vårt kryptovalutabaserade lojalitetsprogram Stoccoin." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Awardit är ett spännande bolag som genom en väl genomförd förvärvsstrategi har konsoliderat väsentliga delar av den svenska marknaden för lojalitets- och cash-back program. Bolaget är utmärkt positionerat för en fortsatt expansion och utveckling av verksamheten inom området. Lojalitets- och poängsystem baserade på tokens och kryptovalutor är ett nytt område där Awardit står i startgroparna. Förutsättningarna för bolaget att snabbt kunna etablera sig som en stark spelare på denna marknad anser jag är mycket goda. Jag är därför entusiastisk över förtroendet och möjligheten att som styrelseledamot få delta i och tillsammans med ledningen driva detta arbete." säger Petter Sehlin.

11 maj 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2018 kl 0930.

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions- program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se) och säljmotivationsprogram genom dotterbolaget Motivation Service AB (www.motivationservice.se).


Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB