REGMAR

Delårsrapport Awardit AB (publ) för juli - september 2021

Juli - september 2021

 • Omsättningen uppgick till 130,0 mkr (62,0 mkr juli-september 2020)

 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 6,5 (5,8) mkr

 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 5,0 (9,3) procent

 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 15,1 (7,7) mkr

 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,6 (12,4) procent

 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,23 (0,65) kr

 • EBITA per aktie uppgick till 2,03 (1,15) kr

Januari - september 2021

 • Omsättningen uppgick till 305,5 mkr (191,7 mkr januari-september 2020)

 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 19,1 (17,4) mkr

 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 6,3 (9,1) procent

 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 36,0 (22,9) mkr

 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,8 (11,9) procent

 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,99 (1,90) kr

 • EBITA per aktie uppgick till 5,14 (3,44) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Den 1 juli undertecknade ägarna till The Inspiration Company TIC AB (TIC) och Awardit ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i TIC. Betalning erlades och tillträdet slutfördes den 1 juli. Köpeskillingen uppgick till 60 mkr där hälften erlades kontant och hälften i form av Awardit-aktier i en kvittningsemission i mitten av augusti.

 • Awardit höll en extra bolagsstämma den 16 augusti. Stämman fattade beslut om att genomföra en riktad nyemission på 30 mkr utan företrädesrätt för att slutföra förvärvet av TIC. Emissionen innebar en utspädning om ca 2,7 procent. Beslut fattades även av stämman om ett nytt bemyndigande för styrelsen rörande emission av aktier.

 • Den 30 augusti undertecknade Awardit och ägaren till Prämie Direkt GmbH ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i Prämie Direkt GmbH. Köpeskillingen är överenskommen till 17,5 mEUR varav 14,0 mEUR ska erläggas kontant och 3,5 mEUR ska erläggas i Awardit-aktier.

  I en kommentar till årets andra kvartal säger VD Niklas Lundqvist:

  "Det råder ingen tvekan om att Awardit nu återigen befinner sig i stark organisk och lönsam tillväxt. Under det tredje kvartalet omsatte vi 130 mkr med ett EBITA-resultat på 15,1 mkr vilket innebär en ökning med 110 respektive 96 procent. Motsvarande organisk ökning var 24 respektive 74 procent. Fjärde kvartalet är det absolut viktigaste för samtliga våra verksamheter och det har inletts väl med en organisk försäljningstillväxt på 113 procent. Nu satsar vi på att leverera vårt bästa kvartal någonsin och jag känner mig trygg i att vi kommer att lyckas med det."

  För ytterligare information, kontakta:

  VD: Niklas Lundqvist
  Telefon: +46 70482 20 74
  E-post: [email protected]

  Om Awardit

  Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels. Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

  Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

  Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:00.


  Om Awardit

  Webbplats
  www.awardit.com
  Bransch
  Media

  Prenumerera

  Få löpande information från Awardit via e-post.

  Handelsinformation

  Kurs ()
  Förändring ()
  Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB