REGMAR

Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - september 2019

Juli - september 2019

 • Omsättningen uppgick till 67,4 mkr (18,2 mkr juli-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,1 (2,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 1,6 (12,9) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 10,5 (19,2) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (0,29) kr

Juli - september 2019

 • Omsättningen uppgick till 201,5 mkr (49,7 mkr jan-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,7 (7,8) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 0,8 (15,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 19,8 (10,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (21,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,45 (1,00) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Rickard Jidéus utsågs till koncernens CFO i början av september.
 • Awardit tillträdde Retain 24 Sverige AB den 1 oktober efter slutfört förvärv. Köpeskillingen var 42 mkr varav 21 erlades kontant och 21 mkr i nyemitterade Awardit aktier. Nyemissionen genomfördes efter styrelsebeslut enligt bemyndigande från årsstämman.
 • Den 7 oktober signerades ett Term Sheet med målsättning att förvärva 100% av aktierna i Market2Member AB.

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Årets tredje kvartal bjöd på fortsatt mycket god organisk tillväxt, ca 28%, i kombination med en fördubbling av EBITA-resultatet. Samtliga bolag är lönsamma och visar ökande vinster och vi har nu gått in i Q4 som är vårt viktigaste kvartal. Jämförelsevis kan nämnas att vi med Crossroads som en del av koncernen fr o m november 2018 genererade en omsättning på ca 93,3 mkr och ett EBITA-resultat på 20,6 mkr under Q4 2018. Vi är laddade för att avsluta även innevarande år med flaggan i topp."

För ytterligare information, kontakta:
VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se), poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se) och digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB (www.retain24.com).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 08:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB