REGMAR

Delårsrapport Awardit AB (publ) för april - juni 2021

April - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 112,4 mkr (69,2 mkr april-juni 2020)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,9 (4,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 7,0 (6,6) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 14,2 (6,4) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 12,7 (9,2) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,31 (0,46) kr
 • EBITA per aktie uppgick till 2,08 (0,94) kr

Jan - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 175,5 mkr (129,7 mkr jan-juni 2020)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 12,6 (11,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 7,2 (8,9) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 20,9 (15,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,9 (11,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,78 (1,25) kr
 • EBITA per aktie uppgick till 3,05 (2,23) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Den 15 april 2021 tillträddes MBXP ApS. MBXP grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln.
 • Den 11 maj undertecknade Awardit och ägarna till The Inspiration Company TIC AB (TIC) ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i TIC.
 • Awardit genomförde en riktad nyemission om knappt 90 mkr i mitten av juni. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Consensus Asset Management, Filip Engelbert och Jonas Nordlander, deltog i den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad.
 • Ett VD-skifte genomfördes den 18 juni där Niklas Lundqvist ersatte Henrik Olander som VD. Henrik Olander utsågs samtidigt till bolagets COO.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av TIC då aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i TIC undertecknades. Köpeskillingen uppgick till 60 mkr på skuldfri basis, inklusive en kassa på ca 10 mkr. 30 mkr av köpeskillingen erlades kontant och 30 mkr erlades i form av reverser som konverterades till Awardit-aktier efter emissionsbeslut på extra bolagsstämma den 16 augusti. Av den kontanta delen finansierades 10 mkr ur Awardits kassa och 20 mkr genom banklån.

I en kommentar till årets andra kvartal säger VD Niklas Lundqvist:

"Andra kvartalet har varit ett av våra mest händelserika kvartal någonsin med två förvärv i kombination med mycket bra organisk tillväxt och lönsamhet, trots fortsatt pandemipåverkan. Tredje kvartalet har dessutom inletts med en organisk tillväxt på 50 procent och vi ser således ljust på andra halvåret. Till detta kommer att vi står väl rustade för fler förvärv och har flera intressanta diskussioner på gång. Jag är oerhört nyfiken på vart vår fortsatta resa kan ta oss - både via fler förvärv och utvecklande av befintlig verksamhet."

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom både Retain 24 AB samt det danska bolaget MBXP ApS och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Awardit Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB