REGMAR

Delårsrapport Awardit AB (publ) för april - juni 2020

April - juni 2020

 • Omsättningen uppgick till 69,2 mkr (78,3 mkr april - juni 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 4,5 (6,1) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 6,6 (7,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 6,4 (7,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,2 (9,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,46 (0,63) kr

Jan - juni 2020

 • Omsättningen uppgick till 129,7 mkr (134,1 mkr januari - juni 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 11,6 (10,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 8,9 (7,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 15,2 (13,4) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,8 (10,0) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,25 (1,06) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Ett sexårigt samarbetsavtal med MBXP ApS (MBXP) slöts i mitten av maj med avseende på den tekniska plattformen (Yadabank) som ingick i förvärvet av Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8.

 • Awardit och Convenient Card (dotterbolag till MBXP) ingick i början av juni ett återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i i sitt butiksnätverk i den fysiska handeln (ca 12,000 butiker i Norden).

I en kommentar till perioden säger VD Henrik Olander:

"De allra flesta bolag, stora som små, har lidit i sviterna av pandemin och Awardit är inget undantag. Detta till trots så har bolaget stått starkt genom krisen och vi förväntar oss nu att vi tagit oss igenom de värsta effekterna av Covid-19 förutsatt att pandemin fortsätter sin tillbakagång. Jag finner det oerhört glädjande att organisationen trots Covid-19 levererat resultat som stärkt vårt EBITA under första halvåret från 13,4 mkr till 15,2 mkr samtidigt som vi enbart ser en marginellt minskad omsättning. Glädjande är också att vår nya present-kortsprodukt Zupergift, som vi lanserade i maj redan genererat en försäljning på 7 mkr.

Kort sagt, Awardit har påvisat stor motståndskraft även i svåra tider och med våra senaste förvärv, nya produkter, nya kunder och en starkare och mer effektiv organisation fortsätter vi att se stor potential för hela bolaget framöver."

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB