REGMAR

Delårsrapport Awardit AB (publ) för juli - september 2020

Januari - mars 2021

  • Omsättningen uppgick till 63,1 mkr (60,4 mkr jan-mars 2020)

  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 4,7 (7,0) mkr

  • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 7,5 (11,6) procent

  • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 6,6 (8,8) mkr

  • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 10,5 (14,6) procent

  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,47 (0,79) kr

Viktiga händelser under perioden

  • I februari 2021 tecknade Awardit genom dotterbolaget Market2Member AB avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige avseende övertagande av driften av samtliga lojalitetsprogram i företagsgruppen.

  • I mars 2021 undertecknades aktieöverlåtelseavtal och den 15 april 2021 tillträddes aktierna i MBXP ApS. MBXP ApS grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Den 11 maj undertecknade Awardit och ägarna till The Inspiration Company TIC AB (TIC) ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i TIC. Köpeskillingen uppgår till 60 mkr på skuldfri basis, inklusive en kassa på ca 10 mkr.

I en kommentar till kvartalet säger VD Henrik Olander:

"Det är verkligen glädjande att Awardit trots den pågående pandemin återigen uppvisar organisk tillväxt, i jämförelse med ett i princip pandemifritt första kvartal förra året. Under kvartalet har vi inte bara lyckats få in vårt största nya kundavtal någonsin utan vi har även tillträtt vårt senaste förvärv MBXP, och därmed tagit ett stort kliv utanför Sverige. Vi har dessutom alldeles nyligen signerat ett Term Sheet om förvärv av The Inspiration Company TIC AB, vår största konkurrent inom B2B lojalitets- och motivationsprogram i Norden. Vi fortsätter därmed vår spännande resa mot att bli en av Europas ledande plattformar för lojalitets-, motivations- och presentkortsprogram."

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom både Retain 24 AB samt det danska bolaget MBXP ApS och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 09:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB