REGMAR

Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2020

Januari - mars 2020

 • Omsättningen uppgick till 60,4 mkr (55,9 mkr jan-mars 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,0 (4,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 11,6 (7,6) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 8,8 (5,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 14,6 (10,3) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,79 (0,44) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Henrik Olander tillträdde som VD i januari. Tidigare VD, Niklas Lundqvist, arbetar kvar i koncernen med huvudsakligt fokus på förvärv och affärsutveckling.

 • I januari ingicks ett kundavtal med Scandic Hotels, Nordens största hotellkedja, med avseende på deras lojalitetsprogram Scandic Friends.

 • Utbrottet av Covid-19 i slutet av mars har på olika sätt påverkat både våra kunder och vår försäljning samt vår organisation som till stor del arbetar hemifrån sedan mitten av mars. Intäkterna i Q1 påverkades dock inte märkbart och vi ser även affärsmöjligheter i spåren av pandemins framfart.

 • I mars ingicks avtal om förvärv av Goyada AB:s konkursbo omfattande bl.a. teknisk plattform och immateriella rättigheter. Förvärvet slutfördes i april och innebär ett stärkt erbjudande inom digitala presentkortslösningar.

 • Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen, samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo, föreslog styrelsen i slutet av mars att den tidigare föreslagna utdelningen avseende räkenskapsåret 2019 på totalt ca 15 mkr slopas i sin helhet.

 • Ett sexårigt samarbetsavtal med MBXP ApS (MBXP) slöts i mitten av maj kring ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8.

I en kommentar till perioden säger VD Henrik Olander:

"Vi är mycket nöjda med att sammanslagningen av de olika bolagen nu visar resultat och vi är en mycket effektivare organisation idag än för ett år sedan.

Jämfört med Q1-2019 ökar vi omsättningen med 8 procent och når över 60 mkr med en EBIT på 7,0 mkr vilket är 67 procent bättre än Q1-2019. Under första kvartalets sista två veckor märkte vi av Covid-19-pandemins effekter och segment som resor och bio har avstannat helt - däremot ökar både presentkort som produktkategori och B2B-segmentet.

Av erfarenhet vet vi att många bolag satsar på kundlojalitet under oroliga tider och sedan utbrottet av Covid-19 har antalet förfrågningar från nya kunder ökat markant. Covid-19 fortsätter påverka oss under Q2 och i april minskade koncernens omsättning med ca 15 procent, men tack vare en starkare vinstmarginal bedömer vi idag att koncernens resultat under april 2020 ändå kommer vara i nivå med april 2019.

Vi är ödmjuka inför pandemins effekter på marknaden men vi anser oss vara väl förberedda och har anpassat våra tjänster och vårt sortiment på ett effektivt sätt. Vår bedömning är att vi kommer komma ur den här krisen som ett både starkare och större företag."

Rapporten i sin helhet bifogas.

22 maj

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 08:00.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB