Awardit utser Rickard Jidéus till CFO

Rickard Jidéus har idag utsetts till CFO för Awardit AB (publ). Rickard har närmast varit verksam som COO i det helägda dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB med mycket fokus på ekonomi, riskhantering och lönsamhet. 

"Rickards kombinerade erfarenhet, närmast som COO i Crossroads och tidigare från SEBs riskkapitalenhet SEB Venture Capital, kommer att bidra till en vässad affärs- och ekonomistyrning i Awardit. Han kommer att fokusera på att utveckla bolagets lönsamhet, ta kontroll över riskhanteringen, vidareutveckla inköps-funktionen och leda ekonomistyrningen.  Rickard kommer att ta över en del arbetsuppgifter från mig vilket gör att jag kommer att kunna frigöra mer tid för förvärv och affärsutveckling." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Det känns fantastiskt att få axla ansvaret som CFO för hela koncernen och jag känner att vi har stor potential att fortsätta växa vidare samtidigt som vi kan realisera synergier bland de redan inkorporerade bolagen." säger Rickard Jidéus.

Rickard Jidéus tillträder som CFO den 9 september 2019.

9 september 2019

För ytterligare information, kontakta:
VD:                Niklas Lundqvist
Telefon:        +46 70 482 20 74
E-post:          [email protected] 

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.  Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl. 08:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB