Awardit slutför förvärvet av Sponsorhuset AB

Awardit ingick förvärvsavtal med ägarna till Sponsorhuset AB i slutet av oktober och affären har idag slutförts och Awardit tillträtt som ny ägare till 100% av aktierna i Sponsorhuset. Betalning har skett kontant med ca 2 mkr och genom en riktad nyemission på ca 9 mkr, motsvarande 230 891 nya aktier.

Som tidigare informerats om i Awardits investeringsmemorandum och Bolagsbeskrivning så har förvärvet varit beroende av genomförd listning på First North samt beräkning av genomsnittskurs efter listningen för betalning med aktier i Awardit. Beräkningen av viktad genomsnittskurs skedde mellan den 6 och 19 december och resulterade i ett värde på 38,98 kr per aktie. Styrelsen i Awardit har idag genomfört en riktad nyemission av totalt 230 891 aktier i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 31 augusti 2017. Det finns idag 5 000 000 aktier i Awardit och efter nyemissionen blir det 5 230 891 aktier, motsvarande en utspädning om ca 4,4%. Följande nya aktieägare i Awardit tillkommer genom den riktade emissionen:

Nya aktieägare                                        Antal aktier

Add 22 AB                                                79 390

Akasia Invest AB                                      6 224

CapMate AB                                             3 608

Firm Factory AB                                       4 510

Fårö Capital AB                                        9 425

G&W Kapitalförvaltning AB                    4 014

Jeadia AB                                                 79 391

Olist AB                                                    6 224

Per Vasilis                                                4 149

Stefan Günther                                        3 319

Sweden Organic AB                                 30 637

Summa                                                    230 891

Aktierna hänförliga till Add 22 AB, Jeadia AB och Sweden Organic AB kontrolleras av entreprenörerna i Sponsorhuset och är under lock-up i fyra år, dock med möjlighet att sälja 20% av respektive innehav efter ett år. Tilläggsköpeskilling på 25% av Sponsorhusets redovisade resultat tillkommer fram till 2021 och betalas antingen kontant eller i aktier (Awardit väljer).

Genom Sponsorhuset.se kan man stödja sin förening när man handlar från över 600 välkända nätbutiker utan att det kostar något extra. CDON, Hotels.com och Svenska Spel är några av de butiker som valt att medverka hos Sponsorhuset och över 38 mkr har hamnat hos medverkande föreningarnas konton på nätköp man ändå skulle ha gjort. Förr såldes det lotter, korvar och kalendrar i mängder men vår tids ökade arbetstempo medför att föreningarna letar efter nya smidigare intäktskällor.

Till och med Q3 hade Sponsorhuset en tillväxt på ca 18% och visade ett positivt reslutat, att jämföra med stora förluster 2016. I januari 2018 kommer Sponsorhuset lansera ett nytt projekt som noggrant testats och utvärderats och beräknas dubbla bolagets omsättning på ett par år. Genom att Awardit förvärvar Sponsorhuset tillförs nya kontrakt, synergier och ekonomiska muskler.

"Vi är stolta att skapat ett koncept med bara vinnare. Nätbutikerna får in nya och trognare kunder, personen som handlar får egna pengar tillbaka, och sist men inte minst, svenskt föreningsliv får in pengar. Vi är mycket glada över att förvärvats av just Awardit, vi hade flera bud från andra intressenter men just Awardit hade precis den profil vi sökte." säger Tobias Myhre, VD Sponsorhuset.

"Förvärvet av Sponsorhuset är ett bevis på att vår förvärvsstrategi fungerar och vi ser en ljus framtid för Sponsorhuset. Det är otroligt spännande och stimulerande för oss att göra denna affär och vi räknar med att göra fler." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

21 december 2017

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företags-kunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl 1720.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB