REGMAR

Awardit har slutfört förvärvet av Prämie Direkt och genomför apportemission som en del av betalningen

Awardit AB (publ) ("Awardit") ingick idag avtal om förvärv av samtliga aktier i Prämie Direkt GmbH ("Prämie Direkt") och Awardits styrelse har beslutat att genomföra en apportemission som del av betalningen. Köpeskillingen uppgår till 17,5 MEUR.

Awardit meddelade den 30 augusti 2021 att ett Term Sheet avseende förvärv av Prämie Direkt ingåtts. Awardit och ägaren till Prämie Direkt, BCI Development GmbH, har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i Prämie Direkt. Köpeskillingen uppgår till 17,5 MEUR varav 14,5 MEUR erläggs kontant, 1,5 MEUR i form av säljarrevers och 1,5 MEUR i Awardit-aktier. Köpeskillingen kommer att justeras för nettokassa/nettoskuld samt avvikelser från normaliserat rörelsekapital per den 30 november 2021.

Som delbetalning har Awardits styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 augusti 2021, fattat beslut om att genomföra en apportemission av 65 340 aktier till BCI Development GmbH till en teckningskurs om 234,85 kronor per aktie. Teckningskursen baseras på den genomsnittliga kursen under perioden 27 augusti 2021 till 30 november 2021. Det totala antalet aktier i Awardit ökar efter genomförd emission från 7 577 744 till 7 643 084, vilket motsvarar en utspädning om ca 0,9 procent.

Om Prämie Direkt

Prämie Direkt är ett av de marknadsledande lojalitetsföretagen i Tyskland sedan mer än 50 år. Kärnverksamheten består i att tillhandahålla och driva olika former av lojalitets- och motivationsprogram på white label basis samt att tillhandahålla fulfillment inom dessa. Prämie Direkts omsättning för räkenskapsåret 2020 uppgick till 18,7 MEUR med ett EBIT-resultat på 1,2 MEUR. Prognosen för innevarande räkenskapsår är en omsättning på 20 MEUR och ett EBIT-resultat på 1,75 MEUR. Prämie Direkt har 35 anställda och är skuldfritt.

"Det känns fantastiskt att stänga förvärvet av Prämie Direkt. Genom detta förvärv får vi en stark position på en fragmenterad marknad att fortsatt både utveckla Prämie men också fortsatt förvärva bolag på kontinenten. Detta är vårt största och mest spännande förvärv hittills och vi har stora förhoppningar om att kunna bygga vidare på vår affär tillsammans med Prämies management och deras etablerade nätverk." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels. Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 23:05.

Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB