Awardit har slutfört förvärvet av Motivation Service AB

Awardit har idag slutfört förvärvet av Motivation Service AB (MSAB). Köpeskillingen uppgår till 12 mkr som betalats omedelbart och ett möjligt tillägg på 0,5-2,0 mkr att betalas om 12 månader. Betalningen har erlagts genom en riktad nyemission om 265 018 aktier.

Awardit och ägarna till Motivation Service AB (MSAB) har idag slutfört affären genom vilken Awardit förvärvar 100% av aktierna i MSAB. Köpeskillingen uppgår till 12 mkr med en möjlig tilläggköpeskilling på 0,5-2,0 mkr. 0,5 mkr faller ut om MSAB når ett rörelseresultat på minst 1,2 mkr (efter avdrag för synergieffekter) de närmaste 12 månaderna efter förvärvet och 2,0 mkr faller ut om rörelseresultatet blir minst 1,5 mkr, med en trappa däremellan. Den initiala köpeskillingen erläggs till fullo i nyemitterade Awardit-aktier baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Awardit-aktien under perioden 16-20 april, vilken blev 45,28 kr. Styrelsen har enligt bolagsstämmans bemyndigande från augusti 2017 således fattat beslut om en riktad nyemission på totalt 265 018 aktier. 185 513 aktier har tecknats av MSAB:s VD och majoritetsägare Fredrik Landgren som kommer att fortsätta sin roll i MSAB. Efter registrering av aktierna kommer det totala antalet aktier i Awardit att öka från 5 230 891 till 5 495 909 vilket motsvarar en utspädning om ca 4,8%. Tilläggsköpeskillingen erläggs i Awardit- aktier eller kontant enligt Awardits val. Följande nya aktieägare i Awardit tillkommer genom den riktade emissionen:

Nya aktieägare Antal aktier
Fredrik Landgren 185 513
Elisabeth Kjellröier 53 003
Ulf Landgren 13 251
Cecilia Landgren 13 251

MSAB:s verksamhet består i att tillhandahålla effektiva och roliga helhetslösningar kring gamification, säljtävlingar, motivationsprogram och lojalitetsprogram. Tack vare den stora mängden kunduppdrag och över 40 års branscherfarenhet är MSAB positionerat som ett av nordens främsta företag inom säljtävlingar, motivations- och lojalitetsprogram. MSAB omsatte ca 33,5 mkr med ett resultat efter skatt på ca 1,5 mkr under 2016/2017 vilket är MSAB:s senaste reviderade verksamhetsår. Antalet anställda uppgår till 10 personer. För mer information om MSAB se www.motivationservice.se.

"Vi är mycket nöjda med att denna affär kommit till stånd och det är ytterligare ett kvitto på att vår strategi med noteringen fungerar. Vi räknar med att kunna vidareutveckla MSAB tillsammans med den nuvarande ledningen och vi förväntar oss betydande synergieffekter genom kostnadsbesparingar och kompletterande affärsmodeller. Awardit har tonvikt på lojalitetsprogram och Motivation Service på säljmotivationsprogram. Tillsammans blir vi den största aktören med det starkaste kunderbjudandet i norden." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Nu börjar ett nytt spännande kapitel i vår 45-åriga historia. Väldigt inspirerande och vi ser framemot nya samarbeten, kunduppdrag och lönsamma affärer. Med Awardit ser vi massor av synergier och en möjlighet för oss att utvecklas och bredda vårt serviceutbud och produktportfölj. Tillsammans får vi ett unikt erbjudande ut mot marknaden och en möjlighet att utveckla våra befintliga tjänster." säger Fredrik Landgren, VD och huvudägare Motivation Service AB.

Pressmeddelande den 24 april 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa koalitions- program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se) samt Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom dotterbolaget Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl 0840.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB