REGMAR

Awardit AB:s styrelse föreslår återupptagen utdelning

Styrelsen i Awardit AB (publ) har idag sammanträtt och beslutat att lägga förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen i Awardit har idag sammanträtt och fattat beslut om att lägga förslag till extra bolagsstämma om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår att utdelningen bestäms till 2,24 kr per aktie, vilket innebär en höjning jämfört med föregående räkenskapsår då utdelningen per aktie uppgick till 2,20 kr. Styrelsen föreslår vidare att utdelningen utbetalas vid fyra tillfällen, varav det första i andra halvan i december och därefter kvartalsvis. Det är styrelsens ambition att eventuella framtida utdelningar också kommer att betalas ut kvartalsvis. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske inom de närmaste dagarna.

I en kommentar till förslaget om utdelning säger styrelseordförande Samir Taha:

"Awardit har gått starkt under pandemin, ökat EBITA-resultatet och räknar med att prestera ännu bättre i en normaliserad marknad, varför det känns naturligt att återuppta utdelning till aktieägarna. Det är dessutom mycket glädjande att kunna fortsätta den fantastiska sviten av kontinuerligt höjda utdelningar, detta blir det 12e året i följd som vi höjer utdelningen."

För ytterligare information, kontakta:

Styrelseordförande: Samir Taha
Telefon: +46 70 553 33 13
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 15:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB