Awardit AB (publ) planerar lansering av ett upplevelsepresentkort under eget varumärke

Awardit planerar att lansera ett upplevelsepresentkort under eget varumärke för den svenska marknaden under hösten. Genom dotterbolaget MBXP äger Awardit Danmarks ledande upplevelsepresentkort Den Bedste Gaven som säljs online, via MBXP:s butiksnätverk och B2B. Motsvarande produkt kommer att erbjudas på den svenska marknaden i samtliga Awardits kanaler på motsvarande sätt som multipresentkortet Zupergift. Awardit återförsäljer idag upplevelsepresentkort från Greatdays och LiveIt.

"I och med att vi har ett eget upplevelsepresentkort i koncernen redan idag så känns det naturligt att tillhandahålla motsvarande produkt på alla våra marknader. Det ligger i linje med vår strategi att satsa på private label produkter som vi äger. Vår plattformsbaserade affärsmodell inom lojalitets- motivations- och presentkortsprogram innebär att vi kan nå ut snabbt och effektivt utan investeringar i marknadsföring. Ett bra exempel på detta är Zupergift som vi lanserade i mitten av 2020 och som sålt för 78 mkr till slutet av andra kvartalet i år, utan marknadsföringskostnader eller extra personal." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom både Retain 24 AB samt det danska bolaget MBXP ApS och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Awardit Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB