REGMAR

Awardit AB (publ) har tillträtt Retain 24 Sverige AB efter slutfört förvärv

Awardit har idag erlagt betalning av köpeskillingen på 42 mkr och tillträtt Retain 24 AB Sverige AB (Retain24).

Awardit och säljarna av Retain 24 Sverige AB (Retain24) har idag genomfört tillträdessammanträde varvid köpeskillingen på 42 mkr har erlagts. Awardit har erhållit 100% av aktierna och tillträtt Retain24. 21 mkr har erlagts i nyemitterade Awardit aktier och 21 mkr kontant. En tilläggsdel blir aktuell 2020 och kommer då att motsvara den tilläggsköpeskilling som Retain24 sannolikt kommer att erhålla med anledning av sin tidigare försäljning av ett dotterbolag. Tilläggsdelen är således neutral för Awardit. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras genom ett fyraårigt banklån på 10 mkr, en rörelsekredit på 5 mkr och eget kapital. Bankfinansieringen är föremål för sedvanliga covenanter.

Awardit har emitterarat 232 096 nya aktier till en kurs på 90,48 kr. Det totala antalet aktier i Awardit har ökat från 6 373 102 till 6 605 198 vilket motsvarar en utspädning om ca 3,5 procent. Följande nya aktieägare har tillkommit:

Aktieägare Antal aktier
Paradidel AB (Claudio Simantovic) 132 211
Vajert AB 41 234
Nils Vinge 19 199
Obstinat Ståpäls AB 25 526
Pinotgrinsky AB 6 963
Digital Rain AB 6 963


Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till de nya aktieägarna kommer att genomföras snarast möjligt.

Retain24 startades 2002 och är Nordens största operatör och processor av digitala presentkort. Retain24 erbjuder ett enkelt, säkert och flexibelt presentkortssystem som driver både trafik och försäljning till kunderna. Systemet fungerar lika bra i den fysiska butiken som i webbshopen. Tillgång till systemet sker antingen via integrerade- eller fristående lösningar i kassasystem eller webbshoppar. Retain24 hanterar också andra värdehandlingar så som kuponger, tillgodokort och bonusar. Omsättningen 2017/18 var 16,5 mkr med ett EBIT på 3 mkr. Bolaget har 10 anställda. För mer information om Retain24 se www.retain24.com.

1 oktober 2019

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se) och poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 17:15


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB