REGMAR

Awardit AB (publ) har tillträtt MBXP ApS

Awardit och ägarna till MBXP ApS (MBXP) undertecknade den 25 mars 2021 ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i MBXP. Betalning har idag erlagts och bolaget har tillträtts. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022 med avdrag för den preliminära köpeskillingen och räntebärande skulder. Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och lånar ut 19 mdkk i refinansieringssyfte.

Awardit och ägarna till MBXP undertecknade den 25 mars 2021 ett aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i MBXP. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 5 mdkk vilken erläggs i Awardit-aktier. Därtill kommer en tilläggsköpeskilling motsvarande 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat (efter avräkning för aktiveringar av eget arbete) under kalenderåren 2021 och 2022 med avdrag för den preliminära köpeskillingen och räntebärande skulder vid tillträdesdagen. Med utgångspunkt från MBXPs prognos för 2021 och 2022 beräknas tilläggsköpeskillingen före avdrag uppgå till 157,5 mdkk. Räntebärande skulder uppgick vid tidpunkten för aktieöverlåtelseavtalet till ca 42,5 mdkk.

Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och lånar ut 19 mdkk i refinansieringssyfte vid tillträdet, dvs totalt 25 mdkk. Den preliminära köpeskillingen erläggs i Awardit-aktier och av tilläggsköpeskillingen skall minst 25% betalas kontant. Av det totala finansieringsbeloppet på 25 mdkk finansieras ca 8,5 mdkk ur Awardits kassa och ca 16,5 mdkk genom ett nytt banklån.

Awardits styrelse har, enligt bemyndigande, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen omfattar 64 947 aktier till en kurs på 104,7 kr. Aktiekursen baseras enligt aktieöverlåtelseavtalet på den volymvägda genomsnittskursen under perioden 16 mars 2021 till 14 april 2021. Det totala antalet aktier i Awardit har ökat från 6720 559 till 6785 506 vilket motsvarar en utspädning om ca 1,0%.

Följande nya aktieägare har tillkommit:

Aktieägare Antal aktier
Holdingselskabet Af 23 April 2012 ApS 48 741
Intermediator Development AB 16 206

Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till de nya aktieägarna kommer att genomföras snarast möjligt.

Awardit kommer inom kort att gå ut med en inbjudan till en närmare presentation av MBXP.

Om MBXP

MBXP grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln, läs mer på mbxp.dk och convenientcard.se. MBXP säljer värdekoder via integrationer till kedjornas kassasystem. Produkterna exponeras i butik via specialanpassade säljlösningar som placeras i högtrafikerade delar av butikerna. MBXP-koncernen har bl.a. avtal med kedjor som Axfood, Coop Sverige, Coop Danmark, Coop Norge, Norgesgruppen, Reitan Convenience, ATG, Kesko, SOKOS, Circle K, m.fl. Butiksnätverket uppgår till ca 13000 butiker i Norden, och ca 20000 återförsäljare i Spanien. Utöver återförsäljning processar MBXP presentkortslösningar för kända Nordiska varumärken. Dessutom hanterar MBXP framgångsrika digitala försäljningslösningar för stora försäkringsbolag i Danmark.

I MBXP-koncernen ingår även Paygoo Prepaid MasterCard som är ett betalkort som kan användas online eller i butik så länge de accepterar MasterCard. Ett Paygoo-kort kan fyllas på hur många gånger som helst, i butik eller online. Paygoo har hittills distribuerats i ca 1,1 miljoner exemplar. Läs mer på paygoo.se. MBXP har investerat i stark tillväxt under de senaste åren. Bolagets omsättning har på fyra år ökat från ca 41 mdkk till ca 96 mdkk 2019/2020. EBITDA var ca 2,2 mdkk 2019/2020 vilket var en försämring mot föregående år då EBITDA uppgick till ca 5,0 mdkk. Försämringen kan förklaras av den pågående pandemin och ett besparingspaket värt ca 8 mdkk per år implementerades under 2020. EBITDA för MBXPs första kvartal 2020/2021 (okt-dec) var ca 5,9 mdkk.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Awardit Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 kl. 14:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB