Awardit AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med OKQ8

Awardit och OKQ8 har ingått avtal som innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram.

Samarbetsavtalet som har ingåtts mellan Awardit och OKQ8 innebär att medlemmar i utvalda lojalitetsprogram som Awardit är operatör av kan aktivera en koppling till OKQ8 och därigenom erhålla poäng- eller cashbackbelöningar i de aktuella lojalitetsprogrammen vid köp hos OKQ8.  Belöningarna finansieras genom att Awardit erhåller en provision på köp som görs av medlemmarna.  OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag med ca 740 stationer och en omsättning på 23,1 miljarder SEK.  Avtalet löper inledningsvis på tre år. 

"Detta är ett nytt spännande samarbete för oss och ett tydligt mervärde för medlemmar i lojalitetsprogram som vi är operatör av.  Värdet av avtalet är svårt att precisera. Vi vet dock av erfarenhet från liknande samarbeten att det finns potential att generera flera miljoner kronor per år efter ett par års aktiv inarbetning." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

Pressmeddelande den 29 mars 2018

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företags-kunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se) samt Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl 1215.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB