REGMAR

Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet och tillträtt Market2Member AB

Awardit och ägarna till Market2Member AB (M2M) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i M2M. Betalning har erlagts och bolaget har tillträtts. Köpeskillingen uppgår till 13 mkr och består av en preliminär del på 7,3 mkr och en tilläggsdel på 5,7 mkr som kan bli aktuell om ett år.

Awardit och ägarna till Market2Member AB (M2M) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i M2M. Betalning har erlagts och bolaget har tillträtts. Köpeskillingen uppgår till 13 mkr och består av en preliminär del på 7,3 mkr och en tilläggsdel på 5,7 mkr som kan bli aktuell om ett år. 4,9 mkr av den preliminära köpeskillingen erläggs i Awardit-aktier och 2,4 mkr kontant. Köpeskillingsjusteringar utifrån nettokassa/ nettoskuld förväntas bli marginella och kontantdelen av köpeskillingen erläggs helt utan extern finansiering. Tilläggsdelen är baserad på M2M intäkter under det kommande året. 2,4 mkr erläggs kontant och 3,3 mkr kan antingen erläggas kontant eller i Awardit-aktier enligt Awardits val. Awardit har genomfört affären utifrån en prognos om att M2M, efter genomförda effektiviseringsåtgärder, kan generera ett rörelseresultat på 1,8 mkr under det första året direkt efter förvärvet. Effektiviseringsåtgärderna har redan genomförts.

Awardits styrelse har, enligt bemyndigande, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen omfattar 50 760 aktier till en kurs på 96,04 kr. Aktiekursen baseras enligt aktieöverlåtelseavtalet på den volymvägda genomsnittskursen under perioden 24 oktober till 21 november. Det totala antalet aktier i Awardit har ökat från 6 605 198 till 6 655 958 vilket motsvarar en utspädning om ca 0,8%.

Följande nya aktieägare har tillkommit:

Aktieägare Antal aktier
Boomtown Invest AB 28 214
Impwell AB 16 075
Approbo Media Group AB 5 693
Stockholm Innovation and Growth Holding AB 778

Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till de nya aktieägarna kommer att genomföras snarast möjligt.

Om Market2Member
M2M startades 2007 och utvecklar och erbjuder lojalitetsprogram med handlarfinansierade belöningar för banker och kreditkortsbolag på den nordiska marknaden. Idag har M2M ett tiotal banker och kortutgivare som kunder samt över 500 handelspartners över hela Skandinavien.

Bland kunderna finns bland annat Swedbanks kortföretag Entercard, Santander och Marginalen Bank. Under 2018 omsatte M2M ca 7,5 mkr med ett rörelseresultat på -0,6 mkr. För mer information om M2M, se www.market2member.com.

"Market2Member har visat en stabil försäljningstillväxt de senaste åren parallellt som man utvecklat och effektiviserat teknikplattformen. Utöver administrativa synergier så ser vi synergier vad gäller drift av handlarfinansierade lojalitetsprogram vilket vi redan jobbar med i koncernen, t.ex. i Sponorhuset. Vi är övertygade om att vi kan få bra utväxling i Market2Member med ett ännu tydligare fokus på kärnaffären och genom en omorganisation - som i allt väsentligt redan är genomförd - kommer vi att kunna uppvisa kraftigt förbättrad lönsamhet framöver. Vi stärker dessutom vår närvaro på marknaden för lojalitetsprogram för banker." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit AB

"Awardit är den ledande aktören inom lojalitet och kundklubbar på den Nordiska marknaden och det är därför riktigt kul att nu bli en del av Awardit-familjen. Ur ett affärsperspektiv är samgåendet med Awardit en perfekt match. Awardit har en rad kompletterande produkter och koncept som gör att vi kan förädla vårt kunderbjudande ytterligare. Vi har redan börjat arbeta i kundprojekt tillsammans med Awardit-bolag och ser fram emot fördjupade samarbeten med fler företag inom gruppen. Samgåendet har mottagits mycket positivt av både befintliga och prospektiva kunder som, liksom vi, ser en ökad potential i de tjänster vi kan leverera framåt." säger Ulrik Zielfelt, VD Market2Member AB

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se), poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se) och digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB (www.retain24.com).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 16:00


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB