REGMAR

Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet av Rewardit AB

Awardit har idag erlagt betalning av köpeskillingen på 2 137 968 kr för 34 procent av aktierna i Rewardit AB.

Awardit har idag erlagt betalning av köpeskillingen på 2 137 968 kr för 34 procent av aktierna i Rewardit AB. Awardit och Mattias Lundqvist (aktieägare i dotterbolaget Rewardit AB) tecknade i mitten av november ett aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 3 636 aktier i Rewardit AB. Köpeskillingen erlades i form av 22 725 nyemitterade Awardit aktier till en kurs på 90,48 kr (volymvägd snittkurs de senaste tio handelsdagarna innan aktieöverlåtelseavtalet undertecknades), efter beslut av extra bolagsstämma idag. En tilläggsköpeskilling på maximalt 250 000 kr kan tillkomma utifrån bl.a. resultat för 2020. Awardit äger 100 procent av Rewardit efter den genomförda transaktionen.

Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till den nya aktieägaren kommer att genomföras snarast möjligt.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
E-post [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 Sverige AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl 17:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB