REGMAR

Awardit AB (publ) har ingått ett Term Sheet avseende förvärv av MBXP Aps

Awardit och ägarna till MBXP ApS (MBXP) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i MBXP. Den preliminära köpeskillingen är överenskommen till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022, motsvarande ca 157,5 mdkk baserat på MBXPs prognos. Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och refinansierar skulder på 19 mdkk.

Awardit och ägarna till det danska bolaget MBXP Aps (MBXP) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i MBXP. Den preliminära köpeskillingen är överenskommen till 5 mdkk. Därtill kommer en tilläggsköpeskilling motsvarande 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022 med avdrag för den preliminära köpeskillingen och räntebärande skulder. Med utgångspunkt från MBXPs prognos beräknas 9 gånger EBITDA uppgå till 157,5 mdkk. Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och refinansierar skulder på 19 mdkk vid tillträdet. Den preliminära köpeskillingen betalas i Awardit-aktier och av tilläggsköpeskillingen skall 25% betalas kontant och 75% i Awardit-aktier. Refinansieringen är i första hand tänkt att lösas genom banksamarbete.

Nästa steg i processen är att genomföra finansiell och legal Due Diligence och det är parternas avsikt att affären skall genomföras, och ett slutligt förvärvsavtal vara ingånget, under januari 2021.

MBXP grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln, se vidare www.mbxp.se. MBXP säljer värdekoder via integrationer till kedjornas kassasystem. Produkterna exponeras i butik via specialanpassade säljlösningar som placeras i högtrafikerade delar av butikerna. MBXP-koncernen har bl.a. avtal med kedjor som Axfood, Coop Sverige, Coop Danmark, Coop Norge, Norgesgruppen, Reitan Convenience, ATG, Kesko, SOKOS, Circle K, m.fl. Butiksnätverket uppgår till ca 13 000 butiker i Norden, och ca 20 000 återförsäljare i Spanien. Utöver återförsäljning processar MBXP presentkortslösningar för kända Nordiska varumärken. Dessutom hanterar MBXP framgångsrika digitala försäljningslösningar för stora försäkringsbolag i Danmark. MBXP har investerat i stark tillväxt under de senaste åren. Bolagets omsättning har på 4 år ökat från ca 41 mdkk till ca 96 mdkk 2019/2020. EBITDA 2018/2019 var ca 5,0 mdkk (resultatet 2019/2020 är inte klart ännu pga bokslutsarbete).

"Vi har nu samarbetat med MBXP sedan i somras, som en konsekvens av Goyada-förvärvet, och lärt känna varandra bättre. Awardit och MBXP har överlappande verksamheter och vi är både samarbetspartners och konkurrenter inom ekosystemet för hanteringar av digitala värdebevis. Vi har konstaterat att vi kommer att stå väsentligt starkare tillsammans och få en unik marknadsposition som går att expandera och exportera, vilket har föranlett att denna spännande affär nu är på gång." säger Henrik Olander, VD Awardit.

"MBXP har varit på en fantastisk resa under de senaste åtta åren. Vi har vuxit från att vara en lokal, dansk aktör till att bli Nordens ledande distributör av digitala presentkort och andra digitala tjänster. Samtidigt äger och utvecklar MBXP Nordens största och bästa elektroniska serviceplattform, Paytjek. Plattformen används idag av nästan 90% av den nordiska service-och dagligvaruhandeln. Systemet hanterar mer än 50 miljoner transaktioner per år till ett konsumentvärde av ca 1 300 mdkk. MBXP går nu in i en ny spännande fas. Jag är övertygad om att Awardit kommer att bli en fantastisk partner på vår fortsatta resa. Med en gemensam förståelse för de nordiska marknaderna är vi redo att styra mot nya större mål i horisonten." säger Christian Sørensen, VD/grundare MBXP Aps.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl.13:30.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB