REGMAR

Awardit AB (publ) har ingått ett Term Sheet avseende förvärv av The Inspiration Company TIC AB

Awardit och ägarna till The Inspiration Company TIC AB (TIC) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i TIC. Köpeskillingen är överenskommen till 60 mkr.

Awardit och ägarna till det The Inspiration Company TIC AB (TIC) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i TIC. Köpeskillingen är överenskommen till 60 mkr på skuldfri basis, inklusive en nettokassa på uppskattningsvis 10 mkr. Av köpeskillingen betalas 30 mkr i Awardit-aktier och 30 mkr kontant.

Nästa steg i processen är en sedvanlig Due Diligence och det är parternas avsikt att ett slutligt förvärvsavtal skall vara ingånget och tillträde skett inom en till två månader.

TIC grundades 1999 och tillhandahåller motivationsprogram för medarbetare och lojalitetsprogram för B2B företag. TICs omsättning och EBITDA-resultat för räkenskapsåret 2020/21, som avslutades den 30 april, uppgick preliminärt till ca 97 mkr respektive 11 mkr. TIC har lyckats upprätthålla en mycket god organiskt tillväxt under pandemin men i och med att en av de största kunderna, Saint Gobain Distribution Sverige, har tecknat avtal med Awardit beräknas omsättningen minska marginellt under 2021/22 och med 20-25 mkr under 2022/23. TIC har vidtagit kostnadsbesparingsåtgärder som innebär att resultatet väntas stärkas under 2021/22 och minska med 20-25 procent 2022/23, i ett scenario där TIC skulle drivas vidare som ett självständigt bolag.

"TIC är Awardits största konkurrent inom B2B motivations- och lojalitetsprogram på den nordiska marknaden. Det är ett mycket fint och välskött bolag med en identisk affärsmodell. Bägge parter har mycket att vinna på att göra denna affär som innebär ytterligare ett steg på vägen mot att göra Awardit till en av de absolut ledande plattformarna för lojalitets-, motivations- och presentkortsprogram, inte bara i Norden utan även i Europa." säger Henrik Olander, VD Awardit.

"Awardit tillför synergier på flera områden och tillsammans har vi stora möjligheter att utveckla B2B marknaden ännu mer. TIC tillför utöver kunder och +20 års erfarenhet bland annat kunskap och resurser inom Customer Success, Applikationer med flera instegstjänster, Inbound Marketing med en stor prospektspipe" säger Stefan Thorberg, VD/grundare The Inspiration Company AB.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom både Retain 24 AB samt det danska bolaget MBXP ApS och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl.13:00.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB