Awardit AB (publ) har ingått ett samarbetsavtal med Upptec AB

Awardit har ingått ett samarbetsavtal med insurtech-bolaget Upptec AB som innebär att försäkringsbolag kan erbjuda försäkringstagare valfri utbetalning i form fysiska produkter och digitala värdebevis.

Awardit AB har genom dotterbolaget MBXP Aps ingått ett samarbetsavtal med insurtech-bolaget Upptec AB. Samarbetet innebär att Upptecs försäkringsbolagskunder får möjlighet att erbjuda försäkringstagare settlement, dvs försäkringsersättning, i form av fysiska produkter och digitala värdebevis i en e-handelsshop under försäkringsbolagets varumärke. Den gemensamma lösningen kommer att erbjudas samtliga Upptecs kunder som idag består av 90% av de svenska försäkringsbolagen. Hittills har två Nordiska försäkringsbolag beslutat att implementera lösningen på pilottest. Det går idag inte att uppskatta värdet av samarbetet men storleken på den potentiella marknaden är väsentlig. Under 2020 inträffade nästan 360,000 allriskskador, motsvarande drygt en miljard i ersättningsbelopp, i Sverige.

Upptec har som affärsidé att automatisera skaderegleringsprocesser och hjälpa försäkringsbolag att digitalisera kundresan i ett automatiserat flöde från värdering till utbetalning. Upptec är ett av de ledande insurtech-bolagen i Europa när det gäller värdering i skaderegleringsprocessen och har i princip alla Nordiska försäkringsbolag som kunder. Se vidare https://upptec.com/settlement/.

"Försäkringsbranschen är en spännande marknad att applicera våra lösningar på och vad bättre då än att samarbeta med Upptec som är det ledande insurtech-bolaget i Europa. Detta är ett mycket spännande samarbete även om det i nuläget inte går att säga hur stor affären kan bli. Settlement-marknaden är dock stor och vi har tillsammans bedömt att vi kan erbjuda försäkringsbolagen och deras kunder ett tydligt mervärde i kombination med en bra kundupplevelse." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Vår nya lösning och samarbetet tillsammans med Awardit ser vi inte bara som ett bra tillägg till vår nuvarande produktportfölj - utan det är ett helt nytt sätt att hantera ersättningar på från försäkringsbolagen genom ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det kommer skapa mervärde på många olika plan för både försäkringsbolagen och deras kunder, som kommer kunna få utbetalningar otroligt snabbt. Även cirkulärekonomin kommer gynnas och lösningen hjälper försäkringsbolagen att jobba aktivt med miljöpåverkan och konsumtion. Vi tror verkligen att detta kommer vara en helt revolutionerande lösning, något som marknaden tidigare inte sett. " säger Magnus Franck, VD Upptec AB.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom både Retain 24 AB samt det danska bolaget MBXP ApS och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Awardit Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB