REGMAR

Awardit AB (publ) har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende Goyada AB:s konkursbo

Awardit har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5,9 mkr.

Awardit har efter en budgivningsprocess ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn. Köpeskillingen är överenskommen till 5,9 mkr och skall erläggas kontant den 11 mars förutsatt det kan konstateras att vissa kritiska leverantörsavtal kan ingås av Awardit. För det fall dessa avtal inte kan ingås av Awardit är rörelseöverlåtelseavtalet ogiltigt.

Goyadas verksamhet har huvudsakligen utgjorts av att tillhandahålla digitala lösningar för utgivning, inlösen och försäljning av presentkort och mobiltelefonkort genom den egenutvecklade tekniska plattformen Yadabank. Genom Oper8:s dotterbolag Cashcom i Sverige AB har presentkortslösningar tillhandahållits till köpcentrumägare. Under varumärket Anygift drevs en B2B e-handelsportal för en stor mängd presentkort med den egna produkten Guldpresentkortet som huvudprodukt. Verksamheten har delvis konkurrerat med Awardits dotterbolag Retain24. Verksamheten och den tekniska plattformen bedöms komplettera Awardits och Retain24:s verksamhet på ett positivt sätt. Plattformen är särskilt intressant då den möjliggör laddning och inlösen av plastkortsburna och digitala presentkort/värdebevis i befintliga kortterminalnätverk vilket innebär att integrationer i kassa- och affärssystem kan undvikas. 2018 omsatte Goyada ca 834 mkr med ett rörelseresultat på ca 14 mkr. Det bokförda värdet av teknikplattformen uppgick till ca 21 mkr. Konkursen föranleddes av mycket stora leverantörsskulder som rullats över lång tid.

Awardit finansierar förvärvet ur egen kassa vilket föranleder att styrelsen överväger att justera ned årets utdelningsförslag i motsvarande mån.

"Vi har under lång tid följt och även samarbetat med Goyada. När konkursen blev ett faktum såg vi en mycket intressant möjlighet att komplettera vår egen verksamhet och befästa vår ställning på marknaden för digitala presentkortslösningar.

Vår bedömning är att Goyadas kärnverksamhet har varit sund och att den tekniska plattformen är väl fungerande. Vi kommer att jobba för att återupprätta den del av verksamheten som avsåg digital distribution av presentkort och mobilkort samt drift av presentkortssystem. Däremot så bedömer vi den omsättningsmässigt största delen av mobilkortsverksamheten, återförsäljning i fysiska butiker, som mindre intressant pga låga marginaler.

Detta är en opportunistisk affär som vi ser kompletterar vår befintliga verksamhet och som vi tror kan generera ett stort värde framöver för våra aktieägare ." säger Henrik Olander, VD Awardit.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 kl. 08:00.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB