REGMAR

Awardit AB (publ) har erlagt tilläggsköpeskilling för förvärvet av Market2Member AB

I november 2019 ingick Awardit aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Market2Member AB (M2M) i november 2019. Villkoren för tilläggsköpeskilling har uppfyllts och Awardit har idag erlagt 5,7 mkr, varav 2,4 mkr kontant och 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission.

I november 2019 ingick Awardit och ägarna till M2M aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i M2M. I november 2020 har det konstaterats att villkoren för erläggande av tilläggsköpeskilling till säljarna har uppfyllts. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 5,7 mkr, varav 2,4 mkr har erlagts kontant och 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission.

Awardits styrelse har, enligt bemyndigande, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen omfattar 41 876 aktier till en kurs på 77,61 kr. Aktiekursen baseras enligt aktieöverlåtelseavtalet på den volymvägda genomsnittskursen under perioden 23 oktober till 19 november. Det totala antalet aktier i Awardit har ökat från 6 678 683 till 6 720 559 vilket motsvarar en utspädning om ca 0,6 %.

Aktierna har tilldelats enligt följande:

Aktieägare Antal aktier
Boomtown Invest AB 23 276
Impwell AB 13 261
Approbo Media Group AB 4 697
Stockholm Innovation and Growth Holding AB 642

Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till de nya aktieägarna kommer att genomföras snarast möjligt.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl.16:00.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB