UPPDATERING ORDERLÄGET I IVISYS

IVISYS, som ägs till 100% av Athanase Innovation, har sedan slutet på december tom Q1 2022 mottagit kundordrar på en av kärnprodukterna, Pallet Inspector, till ett värde av SEK 18M. Produkterna ska levereras under 2022. Intresset för produkten har vuxit både i Europa och Nordamerika. IVISYS har av den anledningen startat ett amerikanskt dotterbolag, IVISYS Inc, för att bättre serva den regionen.

IVISYS har historiskt varit ett bolag med stor kunskap inom maskininspektion som utvecklade skräddarsydda produkter efter kundens önskemål och behov. Produkterna var inte standardiserade och försäljningen var projektbaserad. IVISYS har under 2021 jobbat med att ställa om verksamheten mot att utveckla och sälja standardiserade produkter, däribland Pallet Inspector. Bolaget har upphandlat ett avtal med en extern kontraktstillverkare för att kunna skala upp produktionstakten snabbare vid en ökning i efterfrågan.

Till följd av omställningen av verksamheten med ett fokus på ett fåtal standardiserade produkter ser IVISYS nu en ökad efterfrågan och ett förändrat orderläge. Athanase Innovation avser inte att kommunicera varje ny order i IVISYS. Mer information om försäljning och efterfrågan i IVISYS kommer återfinnas i kvartalsrapporter från Athanase Innovation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhren, VD
Telefon: +46 768 50 60 20

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ förvaltare med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom artificiell intelligens, automation och digitalisering. Bolaget har en stark balansräkning samt intäktsströmmar från en fond på ca 1,2 mdkr. Vi planerar att lansera ytterligare fonder där det egna kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär att en ny fond har ett signifikant ”seed”-kapital från dag ett som möjliggör snabbare kapitalresning samt investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det här kommer vara ett attraktivt erbjudande för framför allt små och mellanstora institutioner samt konsumenter, då dessa investerare ofta har svårt att få exponering mot den här typen av investeringar. 


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB