REG

Uppdaterad information avseende Athanase Innovation AB

Logisteas förvärv av Athanase Innovation AB i enlighet med tidigare pressmeddelande per den 5 mars 2021 fortlöper och bedöms kunna genomföras under andra halvåret 2021. I övrigt gäller den information som tidigare lämnats avseende transaktionen.

Stockholm den 6 juli 2021

Logistea AB
Johan Ericsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550 Email; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB