REG

Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation

Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 12 december 2023. Enligt beslutet kan de syntetiska återköpen ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästa årsstämma. Sammanlagt får syntetiska återköp av egna aktier ske till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Athanase Innovation meddelar härmed att Pareto Securities AB den 22 januari 2024 har förvärvat totalt 222 334 aktier i Athanase Innovation i en blocktransaktion. Uppgifter om transaktionen finns som en bilaga till detta pressmeddelande.

Bolagets sammanlagda syntetiska innehav av egna aktier uppgår till 728 968 aktier, vilket motsvarar 2,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Det totala antalet aktier i Athanase Innovation är idag 25 248 826.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected]

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.

Bilaga

Datum Antal aktier Medelpris/aktie (SEK) Högsta pris/aktie (SEK) Lägsta pris/aktie (SEK)  Totalt pris (SEK)
2024-01-22 222 334 16,40 16,40 16,40 3 646 277,60

Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB