REG

MINSKNING AV AKTIEKAPITAL GENOMFÖRS

Athanase Innovation AB (publ) ("Bolaget") ansökte i maj 2022 hos Bolagsverket om tillstånd att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med tidigare offentliggjort beslut fattat på årsstämman den 11 maj 2022. Bolaget har idag fått tillstånd från Bolagsverket att genomföra minskningen av Bolagets aktiekapital.

Aktiekapitalet minskas med 450 104 171,50 kronor utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgår Bolagets aktiekapital till 46 562 500,50 kronor fördelat på sammanlagt 31 041 667 antal aktier, med ett kvotvärde om 1,5 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500

E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB