Logistea godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North

Logistea AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 8 maj 2017.

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20. Fastigheten, som ligger vid E6:an i Landskrona, har en uthyrbar area om cirka 42 000 kvadratmeter och utgörs av en modern logistikterminal med tillhörande kontor.

Fastigheten är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV, ett av världens största logistikföretag.

Bolagsbeskrivning publiceras idag och finns tillgänglig på: www.logistea.se

Handelsinformation
Kortnamn på First North: LOG
Certified Adviser: FNCA Sweden AB
Likviditetsgarant: Erik Penser Bank
ISIN-kod: SE0009696792

Stockholm den 4 maj 2017

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ericsson, VD
Logistea AB (publ)
Tel:+46 70-544 00 00


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB