REG

Logistea byter Certified Adviser

Som del av åternoteringsprocessen, med anledning av förvärvet av Athanase Tech AB, byter Logistea AB (publ) Certified Adviser från FNCA Sweden AB till Mangold Fondkommission AB.

Logistea AB (publ) ("Logistea") har, såsom tidigare offentliggjorts, ingått ett villkorat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Athanase Tech AB ("Transaktionen").

Transaktionen innebär en väsentlig förändring av Logisteas verksamhet, vilket innebär att Logistea behöver upprätta en ny bolagsbeskrivning som ska godkännas av Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Logistea beräknas kunna ge in den nya bolagsbeskrivningen till First North för godkännande under juni månad 2021 samt att därefter kalla till extra bolagsstämma för att genomföra Transaktionen.

Som del av åternoteringsprocessen, med anledning av Transaktionen, har Logistea beslutat att byta Certified Adviser från FNCA Sweden AB till Mangold Fondkommission AB. Skiftet kommer att ske per den 11 juni 2020.

____________

Logistea AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB