REG

Logistea AB (publ) har bytt namn till Athanase Innovation AB (publ) och första handelsdag är den 30 september 2021

Athanase Innovation AB (publ) ("Athanase" eller "Bolaget") offentliggjorde den 22 september 2021 att Bolaget erhållit villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen som genomförts inom ramen för förvärvet av Athanase Tech AB registrerades hos Bolagsverket den 28 september 2021 och Athanase uppfyller därför samtliga villkor för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholms beslut innebär att Bolagets observationsstatus lyfts från och med den 30 september 2021 samt att förvärvet av Athanase Tech AB är slutfört.

Bolagsverket har även registrerat namnändringen från Logistea AB (publ) till Athanase Innovation AB (publ) och Bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn. Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med den 30 september 2021. Listningsnamn kommer att vara Athanase Innovation AB (publ) och nytt kortnamn för aktien kommer att vara ATIN. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 15.40 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB