REGMAR

IVISYS erhåller en order på PalletAI

Athanase Innovation AB:s helägda dotterbolag IVISYS har fått en order om 62,4 Mkr från iGPS. Bolaget är USA:s största tillverkare av platspallar och detta är den andra ordern från bolaget.

Ordern är IVISYS största order sedan dess transformation till produktbolag och innefattar leverans av 4 stycken PalletAI och kommer levereras tillsammans med IVISYS installationspartner i USA, Alliance Automation. Leverans och betalning av ordern sker utifrån ett antal milstolpar och vid uppfyllande av samtliga dessa från IVISYS sida sker slutgodkännande från kund. Därefter intäktsförs ordern och ambitionen är att detta sker under andra halvåret 2024.

PalletAI är IVISYS primära lösning för att skanna och kvalitetssäkra trä- och plastpallar i höga volymer, främst i logistikdepåer, lager och distributionscenter, för att öka produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

IVISYS strategi att i större utsträckning fokusera på standardiserade produkter och lösningar för inspektion av lastpallar fortsätter att ge resultat. IVISIS orderingång under 2024 uppgår nu till 67,1 Mkr, att jämföra med 28,8 Mkr valutajusterat under hela 2023.

"Detta är ytterligare ett erkännande för PalletAI på den amerikanska marknaden, och stärker vår känsla av att färdiga installationer som tydligt visar på kundnyttan har goda förutsättningar att driva orderingången ytterligare", säger Stefan Bohman, VD för IVISYS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected] 

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2024 kl. 14:30.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB