INVESTERING I LIFESUM

Lifesum är världens ledande app för näring och kosthållning, och hjälper över 50 miljoner globala användare att leva ett mer hälsosamt liv. Lifesums app skapar en personlig plan som hjälper användarna uppnå sina mål – oavsett om det handlar om att gå ner i vikt, hålla sig till en specifik diet eller bara ha mer energi på daglig basis. Tjänsten erbjuder genom sin teknik individanpassad måltidsplanering, recept och en lång rad tjänster för att underlätta vardagen för användarna.

Lifesum är ett svenskt bolag, med USA som sin enskilt största marknad. Företaget har kontor i Stockholm och Los Angeles och omsatte över 200 miljoner SEK under sitt senaste räkenskapsår. Bolaget har fått mycket uppmärksamhet internationellt och har bland annat lyfts fram av Apple vid ett flertal tillfällen på WWDC och samarbetar även med Google, Samsung, Amazon och Nike. I tillägg till konsumentaffären har bolaget under senaste året expanderat erbjudandet mot B2B-marknaden med stark tillväxt.

Investeringen är i en konvertibel och görs av ett helägt dotterbolag till Athanase Innovation. Den uppgår till mindre än 1% av förvaltat kapital.

Hälsa och välmående är globala makrotrender som löper igenom hela världen. Lifesum är ett perfekt verktyg för att hjälpa användare att uppnå sina mål för sin hälsa genom en god kosthållning och holistisk syn på välmående. Vi ser fram emot att kunna vara en bra partner till Lifesum på deras tillväxtresa” säger Björn Jeffery, tf VD på Athanase Innovation.

Vi är i en intressant fas både med bolaget och marknaden. Vi tar nu nästa steg och vidareutvecklar plattformen med fler produkt- och tjänstelager för att hjälpa människor förbättra sina liv genom att äta bättre. Vår teknik, stora kundbas, varumärke och partnerskap ger oss en fantastisk position för ytterligare värdeskapande. Med sin förståelse för vår industri och bolagsbyggande kommer Athanase bidra med mycket på resan framåt”, säger Markus Falk, VD på Lifesum.

För ytterligare information om Lifesum, vänligen se bolagets hemsida: www.lifesum.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Jeffery, tf VD
Telefon: +46 70 566 19 46

E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och ”robotics”.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB