INVESTERING I FLYTTSMART

Flyttsmart grundades 2020 och tillhandahåller en digital tjänst där man på ett och samma ställe löser allt kring flytten - snabbt, enkelt och tryggt. Via Flyttsmarts tjänst hanteras bland annat flytthjälp, flyttstädning, adressändring, bredband, elavtal och försäkringar. Flyttsmart samarbetar bland annat med mäklarbranschen i syfte att förenkla för mäklarna, förlänga kundresan med kunderna samt erbjuda utökad service. Stort fokus ligger på att automatisera och digitalisera alla delar som är kopplat till flytt. Under 2021 som var Flyttsmarts första hela verksamhetsår, nyttjades plattformen av ca 20 000 personer i samband med sin flytt.

Investeringen görs av ett helägt dotterbolag till Athanase Innovation och uppgår till mindre än 5% av förvaltat kapital och ägandet i Flyttsmart uppgår till knappt 10%.

"Flyttsmart har på kort tid skapat en dominant position inom ett helt nytt område. En lösning som gör det bekvämare att flytta genom att konsolidera och digitalisera de, ofta ganska tråkiga och tidskrävande, tjänster som krävs för en lyckad flytt. När kunden väl är ansluten får de tillgång till än fler tjänster för att komma i ordning i sitt nya hem" säger Daniel Nyhren, VD i Athanase Innovation.

"Jag är otroligt stolt över Flyttsmarts resa hittills och vi har fått en fantastisk start som företag. Nu har vi avslutat vårt första hela år och med Athanases team får vi in den erfarenhet som vi behöver. Det gör oss redo att tillsammans ta Flyttsmart till en ny nivå och fortsätta vår tillväxtresa." säger Sebastian Nielsen VD och grundare av Flyttsmart.

För ytterligare information om Flyttsmart, vänligen se bolagets hemsida: www.flyttsmart.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhren Edeen, VD
Telefon: +46 768 50 60 20

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ förvaltare med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom artificiell intelligens, automation och digitalisering. Bolaget har en stark balansräkning samt intäktsströmmar från en fond på ca 1,2 mdkr. Vi planerar att lansera ytterligare fonder där det egna kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär att en ny fond har ett signifikant "seed"-kapital från dag ett som möjliggör snabbare kapitalresning samt investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det här kommer vara ett attraktivt erbjudande för framför allt små och mellanstora institutioner samt konsumenter, då dessa investerare ofta har svårt att få exponering mot den här typen av investeringar.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB