INVESTERING I CLOUDNC

CloudNC är ett Londonbaserat företag med cirka 70 anställda som tillhandahåller en avancerad mjukvara för tolkning av CAD- eller 3D-ritningar för bearbetning i CNC-maskiner. Mjukvaran gör att processen för CNC-bearbetning av detaljer blir mer korrekt, sparar tid och minskar risken för fel vid manuell tolkning av ritningar. Detta innebär också att bolaget kan ge snabba offerter till ett mycket konkurrenskraftigt pris till sina kunder. Tekniken minskar arbetskostnad i produktion och förbättrar produktiviteten på en CNC-maskin med ca 30%. Bland bolagets kunder återfinns företag med ledande positioner inom försvars- och flygplansindustrin.

Bland övriga investerare i CloudNC kan nämnas Atomico samt ett marknadsledande börsbolag inom konstruktion och design. Investeringen görs av ett helägt dotterbolag till Athanase Innovation och uppgår till knappt 1% av förvaltat kapital och ägandet i CloudNC uppgår till knappt 1%.

"CloudNC har löst ett komplext problem för de flesta som tillverkar produkter som innehåller någon form av maskinbearbetning. Med CloudNCs mjukvara sparar kunden tid, reducerar risken för fel och ökar graden av automation" säger Daniel Nyhren, VD i Athanase Innovation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhren Edeen, VD
Telefon: +46 768 50 60 20

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ förvaltare med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom artificiell intelligens, automation och digitalisering. Bolaget har en stark balansräkning samt intäktsströmmar från en fond på ca 1,2 mdkr. Vi planerar att lansera ytterligare fonder där det egna kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär att en ny fond har ett signifikant "seed"-kapital från dag ett som möjliggör snabbare kapitalresning samt investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det här kommer vara ett attraktivt erbjudande för framför allt små och mellanstora institutioner samt konsumenter, då dessa investerare ofta har svårt att få exponering mot den här typen av investeringar.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB