REGMAR

Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2023

APRIL - JUNI 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 0,0 Mkr (3,0).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 1,9 Mkr (-38,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till -22,0 Mkr (-55,4).

JANUARI - JUNI 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 0,0 Mkr (1,6).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 12,8 Mkr (-46,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till -36,5 Mkr (-81,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

  • Tilläggsinvestering på 5,0 Mkr i portföljbolaget RaceID. Tilläggsinvesteringen innebär att innehavet redovisningsmässigt klassificeras som ett intressebolag.
  • Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier och Pareto Securities AB, har via swapavtal, AB förvärvat 2 987 416 aktier.
  • Finansinspektionen har meddelat beslut att registrera de bolag som är avsedda att förvalta Athanase Innovations andra fond som interna AIF-förvaltare.

PETER LAVESON, VD, KOMMENTAR:

"Vi har inlett arbetet med att marknadsföra fonden till professionella investerare i Sverige som målgrupp. Under det andra kvartalet erhöll vi även ett marknadsföringstillstånd i Finland, vilket gör att vi till hösten drar i gång marknadsföringen gentemot professionella investerare på ytterligare en nordisk marknad. Vi jobbar på med tillförsikt, även om det är en utmanade marknad att resa kapital i."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

 Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected] 

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 8:30.

Athanase Innovation ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB