Bokslutskommuniké 2017-06-30

REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 23 JANUARI 2017-30 JUNI 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 209 Tkr
  • Driftsöverskottet uppgick till 9 986 Tkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till -6089 Tkr
  • Periodens resultat uppgick till -8 257 Tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -2,75 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Logistea AB (publ) bildades i januari 2017 för att i mars månad tillföras 300 Mkr genom en nyemission. Per den 31 mars 2017 förvärvades via dotterbolag aktierna i DSV Property 1:20, ägare till fastigheten Landskrona Örja 1:20. Samtidigt tecknades ett 15-årigt hyresavtal med hyresgästen DSV Road AB.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2017: 28 september 2017
Halvårsrapport 2017: 23 februari 2018

Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida under vecka 35.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 25 augusti 2017

Logistea AB (publ)

Jan Litborn
Ordförande

Tomas Ståhl  
Styrelseledamot

Christer Wachtmeister
Styrelseledamot

Johan Ericsson  
Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail:[email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser.

VERKSAMHETEN
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB