Bokslutskommuniké 2019-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI 2018 - 30 JUNI 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 42 033 Tkr (41 177)
 • Driftsöverskottet uppgick till 41 104 Tkr (40 311)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 25 952 Tkr (27 106)
 • Periodens resultat uppgick till 6 304 Tkr (7 091)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,10 kr (2,36)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 122,83 kr (109,68)

 REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JAN- 30 JUNI 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 21 275 Tkr (20 758)
 • Driftsöverskottet uppgick till 20 778 Tkr (20 327)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 334 Tkr (13 683)
 • Periodens resultat uppgick till 3 474 Tkr (3 098)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,16 kr (1,03)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Med avstämningsdag den 17 juli 2018, 15 oktober 2018, 15 januari 2019 och 15 april 2019 har bolaget lämnat utdelning om 1,88 kronor per aktie och tillfälle.

UTDELNING
Styrelsen förslår att årsstämman den 26 september 2019 fattar beslut om att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med 22 560 000 kronor (motsvarande 7,52 kronor per aktie) med 1,88 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: den 15 oktober 2019, den 15 januari 2020, den 15 april 2020 samt den 15 juli 2020.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2018/2019: 26 september 2019

Logistea AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB, [email protected] Tel:+46 8 528 003 99, som Certified Adviser.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 augusti 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected] alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB