Besked från Skatteverket avseende fördelning av anskaffningsutgift för aktie med anledning av Logisteas inlösenförfarande

Skatteverket har i skrivelse meddelat hur ursprungligt anskaffningsutgift skall fördelas mellan inlösta aktier och kvarvarande aktier i Logistea. Fördelningen är;

96,1% av anskaffningsutgiften hänföras till inlösta aktier.
3,9% av anskaffningsutgiften hänföras till kvarvarande aktier.

Skatteverkets yttrande återfinns på;
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik.4.dfe345a107ebcc9baf80009051.html

Stockholm den 28 juni 2021

Logistea AB
Johan Ericsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550 Email; [email protected], www.mangold.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB