REG

AVSTÄMNINGSDAG FÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I ATHANASE INNOVATION AB

Vid Athanase Innovation ABs årsstämma den 11 maj 2022 beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 16 aktier sammanläggs till 1 aktie (1:16). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 juni 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 9 juni 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 10 juni 2022. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: SE0018014060

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 31 041 667.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Jeffery, tf VD
Telefon: +46 70 566 19 46

E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl. 16:00.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB