REG

Athanase Innovation AB byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Athanase Innovation AB har sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är i enlighet med ramen för Nasdaq Stockholms regler om likviditetsgaranti. Carnegies uppdrag påbörjas den 30 november 2023.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande ställa priser för Athanase Innovation-aktien i enlighet med de från tid till annan gällande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställs av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected]

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB