AIF-REGISTRERING MEDDELAD AV FI

Finansinspektionen har meddelat beslut om att registrera de bolag som är avsedda att förvalta Athanase Innovations andra fond som interna AIF-förvaltare.

PETER LAVESON, VD, KOMMENTAR:

"Med en registrering också av de bolagen ämnade att förvalta vår andra fond, så kan vi konstatera att grundstrukturen för våra två initiala fondidéer är på plats".

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: [email protected] 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: [email protected]

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB