REG

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid årsstämman i Archeon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget"), den 24 maj 2023, beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 7 juni 2023, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 2 juni 2023. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 5 juni 2023. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. 

I samband med sammanläggningen har Bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:
ISIN-kod A-aktien: SE0020355170
ISIN-kod B-aktien: SE0020355188 

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 11 634 871, varav 356 895 A-aktier och 11 277 976 B-aktier.

2023-05-30

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post:  [email protected]


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188