REG

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av Bolagets A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i Bolaget har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggning ska vara den 9 juni 2021.

Efter genomförd Sammanläggning kommer det totala antalet aktier i Bolaget vara 458 490 853 varav 11 896 3113 A-aktier och 446 594 540 B-aktier med ett kvotvärde om cirka 0,001091 kronor/aktie.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i Sammanläggningen. Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till sitt innehav per avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fem kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare behöver vidtas av aktieägaren.

Archelon Natural Resources AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected]


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188