REG

Årsredovisning för Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2022.

Dessa finns tillgängliga via bolagets hemsida www.archelon.se .

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 0706 237390

E-post:  [email protected]


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188