Archelons företrädesemission är registrerad

Archelon Natural Resources ABs (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har nu registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 5 november 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 9 november 2021.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar med 458 490 852 till 916 981 705 när units omvandlats till nyemitterade aktier.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier av serie B samt teckningsoptioner av serie TO 1 B ("Teckningsoptionerna"). Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A samt teckningsoptioner av serie TO 1 B kommer ske mellan 4 - 18 maj 2022. Preliminär första dag för handel i Teckningsoptionerna på NGM Nordic SME är 15 november 2021.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut.

För ytterligare information om Archelon Natural Resources, vänligen kontakta:
Tore Hallberg, VD, Telefon: 031-131190, E-post: [email protected]

Om Archelon Natural Resources
Archelon Natural Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av metaller och mineraler. Råvarorna och prospektering inriktas huvudsakligen mot bas- och ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot industrisektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med huvudkontor i Stockholm.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188