REGMAR

Archelon Natural Resources tillförs ägarandel i bolag med guldlicenser i Etiopien

Archelon Natural Resources AB (publ), ("ANR" eller "Bolaget") har idag träffat avtal med Norwegian Mineral Exploration (Nomex) AS ("Nomex") innebärande att Bolaget förbinder sig att senast 2023-02-03 teckna nyemitterade aktier i Nomex varefter Bolagets ägarandel i Nomex uppgår till ca 17 procent ("Nyemissionen"). 

Nomex har sedan tidigare ett joint-venture avtal med ett Etiopiskt bolag som innehar två prospekteringslicenser i SIDAMA-regionen i Etiopien ("Licenserna"). Nomex har under en längre tid bedrivit prospektering efter guld i Etiopien och har i områden tillhörande de två Licenserna omfattande totalt ca 373 kvadratkilometer påträffat höga halter av ytnära guld. Geokemiska och geofysiska data samt tolkningar indikerar närvaron av flera guldmineraliseringar som tillsammans och var och en för sig kan antas representera fyndigheter med stora värden.

Genom Nyemissionen tillförs Nomex 950 000 NOK för fortsatta prospekteringsinsatser i Etiopien vilka återupptas inom några veckar då regnsäsongen upphört.

"Vi har goda erfarenheter från Etiopien genom delaktighet i ett annat framgångsrikt guldprojekt. Vår erfarenhet är att Etiopien har en robust och effektiv lagstiftning inom prospektering och gruvverksamhet och vi ser fram mot vårt deltagande i utvecklingen av ytterligare guldgruvor med stor tillförsikt" säger ANR´s vd Tore Hallberg.

Göteborg den 1 februari 2023

Archelon Natural Resources AB (publ)

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 0706 237390
E-post:  [email protected] 

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl 12.00


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188