REGMAR

Archelon Natural Resources dotterbolag Archelon REE har ansökt om nya undersökningstillstånd

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") bildade sommaren 2022 ett helägt dotterbolag Archelon REE AB (publ) ("AREE") eller ("Bolaget") för den fortsatta och utvidgade prospekteringen efter sällsynta jordartsmetaller. AREE tillfördes all prospekteringsinformation som då fanns i ANR tillsammans med undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun. AREE förvärvade 2022 även två undersökningstillstånd, Östra Gyttorps gruvan och Repebergsgruvan, båda belägna i Nora kommun, från Big Rock Exploration AB. Som betalning erhöll Big Rock Exploration 25 procents ägande i AREE.

2022 års prospekteringsarbete har tillfört mycket värdefull information. AREE har hos Bergsstaten ansökt om två nya undersökningstillstånd i omedelbar anslutning till Malmkärra nr 3 benämnda Malmkärra nr 4 och Kolarbyn samt har nu ansökt om ytterligare fem undersökningstillstånd benämnda Stugun i Östersund och Ragunda kommun, Törnäset i Skellefteå kommun, Jerferälven i Arvidsjaur kommun, Mosisjön i Söderhamn kommun samt Blankagruvan i Nora kommun med en total areal om ca 1 594 hektar.  Bolaget gör bedömningen att det inom dessa områden finns goda förutsättningar att kunna påträffa kommersiella mängder av sällsynta jordartsmetaller.

"Behovet av sällsynta jordartsmetaller är ökande och vi hoppas kunna ge ett bidrag väl medvetna om att det är en lång och krokig väg från prospektering till gruva" säger ANRs vd Tore Hallberg som även vill hänvisa till texten nedan som är ute på remiss.

European Critical Raw Materials Act

To achieve the green and digital transitions, the EU must significantly increase and diversify its critical raw materials supply, strengthen circularity and support research and innovation.

This initiative will aim to reinforce EU monitoring capacities and strengthen both the EU value chain - through the identification of mineral resources and raw materials projects in the EU's strategic interest, with strong environmental protection - and EU external policies on CRMs.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 0706-237390, e-post [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon Natural Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl 08.45.


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188