Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar att insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i ANR avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i ANR’s företrädesemission.

Archelon Natural Resources har ett antal bolag i sin investeringsportfölj som representerar goda värden. Detta i kombination med det pågående prospekteringsprojektet avseende sällsynta jordartsmetaller (REE) som bedöms vara mycket lovande innebär att jag ser ljust på Bolagets framtida utveckling” säger Tore Hallberg

Styrelseordförande Patric Perenius och VD Tore Hallberg meddelar att de avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i ANR.

Tillsammans äger Patric Perenius och Tore Hallberg 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A. Tore Hallberg äger 11 020 055 teckningsoptioner av serie TO 1 B.

Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,012 SEK per aktie (oavsett aktieslag), vilket kommunicerades av ANR den 2 maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO 1 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie A, en (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B i ANR under perioden 4 maj till och med den 18 maj 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected] 


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188