Archelon Natural Resources AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag den 19 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 A och för teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Archelon Natural Resources AB (publ) (”ANR” eller ”Bolaget”) företrädesemission under sista kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under 10 handelsdagar närmast före den 3 maj 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,001 SEK per aktie och högst 0,03 SEK per aktie. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A samt 446 594 540 teckningsoptioner av serie TO 1 B. En (1) teckningsoption av serie TO 1 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget under perioden 4 maj till och med 18 maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 4 maj till och med 18 maj 2022.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer ANR gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post [email protected] 


Om Archelon Natural Resources

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Webbplats
archelon.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Archelon Natural Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ALONNR-B ISIN-kod SE0020355188